jste zde: úvodní » MOUNTAIN ACTIVITY » Skalní lezení


Skalní lezení

Seznamovací kurz

Půldenní nebo jednodenní kurz je vynikající možností jak se seznámit se světem skalního lezení. Nová zkušenost z pohybu po vertikále Vám přinese silné zážitky. Kurz se pro Vás může stát odrazovým můstkem pro další vzdělávání a nebo jen bezpečným výletem do světa skalního lezení.

Základní kurz

Dvoudenní kurz je určen začínajícím lezcům a je prvním krokem k samostatné horolezecké činnosti. Zvládnutí základních technik lezení na druhém konci lana a jištění Vám umožní stát se plnohodnotným partnerem zkušenějšímu prvolezci.

Kurz pro prvolezce I - základní cesty

Dvoudenní kurz navazuje na znalosti základního kurzu. Připraví Vás na vedení tzv. sportovních cest s fixními jistícími body. Tímto kurzem otevíráte fascinující svět nezávislého lezení na skalách na "ostrém" konci lana.

Kurz pro prvolezce II - klasické cesty

Vedení cest na skalách bez fixních jistících bodů vyžaduje mnoho dalších zkušeností. Za asistence instruktora se naučíte se používat vklíněnce, friendy a jiné pomůcky nutné k bezpečnému vedení klasických cest. Tyto dovednosti jsou nutné pro zvládnutí výstupů v horách.

Pískovcové lezení

Lezení na pískovcových skalách je samostatnou horolezeckou disciplínou. Specifický terén a tradiční pravidla umožňují používat k jištění pouze smyčky a ocelové kruhy, které jsou od sebe často velmi daleko. Do hry vstupuje psychický faktor, ale také neopakovatelná atmosféra pískovcových skalních měst.

Záchrana ve skalách

Jednodenní kurz je určen všem, kteří to myslí s lezením opravdu vážně. Naučíte se jak vyřešit svízelné situace, které mohou při lezení nastat. Po zvládnutí techniky sebezáchrany a záchrany spolulezce ve stěně se budete cítit ve skalách mnohem bezpečněji.

Vícedélkové cesty - lezení v horách

Lezení vícedélkových cest patří k největším zážitkům skalního lezce. Velká expozice a délka výstupu umocňují prožitky, ale také vyžadují nové zkušenosti. Odhad vlastních sil, orientace v cestě, znalost objektivních nebezpečí a další. Výstupy jsou vedeny v neledovcových horách Rakouska, Itálie a Slovenska.